Op 13 November droeg het 53e bestuur het stokje over naar het 54e bestuur. Zeker een gezellige avond waarbij leden ook konden meepraten met plannen van dit nieuwe bestuur.