Tropencursus Commissie

De tropencursuscommissie is de bekendste en grootste commissie van Stichting STOLA en staat in samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) van het Erasmus MC. De tropencursus wordt twee keer per jaar georganiseerd en bestaat uit zes lezingen en een workshop. De sprekers die worden uitgenodigd zijn enthousiaste artsen, maatschappelijk werkers en zzp’ers die op alle mogelijke manieren betrokken zijn met werk in ontwikkelingslanden. Tijdens de cursus komen verschillende onderwerpen aan bod zoals gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden, corruptie, mental health en traditionele geneeskunst. Elke cursus zijn er 30 studenten die de cursus volgen welke aan het eind getoetst worden door middel van het schrijven van een betoog die wordt nagekeken door een begeleider van de afdeling MGZ van het Erasmus MC.

De cursus is bedoeld voor geneeskundestudenten met interesse in tropengeneeskunde en die het leuk lijken om tijdens of na de studie naar het buitenland te gaan voor bijvoorbeeld de minor Global Health, masteronderzoek of een keuzecoschap.

Als commissielid bepaald je waar de lezingen over gaan en help je bij de organisatie van de tropencursus. Dat houdt in dat je het contact met de sprekers onderhoudt, de syllabus maakt en op de avond zelf voor ontvangst van cursisten en sprekers, koffie, koekjes, aanwezigheidslijsten, PowerPoint presentaties e.d. zorgt.

Tropencursus Commissie 2021-2022

Eerstvolgende tropencursus

● 29 november 2022
  Open lezing: …

● 6 december 2022
  Lezing 1: … 

● 13 december 2022
  Lezing 2: …

● 20 december 2022
  Lezing 3: …

Kerstvakantie

● 10 januari 2023
  Lezing 4: …

● 17 januari 2023
  Lezing 5: …

● 24 januari 2023
  Lezing 6: …


Tropencursus volgen?

 Inschrijving

Alle geneeskundestudenten aan het Erasmus MC kunnen zich inschrijven voor de tropencursus. Het maximale aantal deelnemers is 30. Omdat er vaak meer aanmeldingen zijn dan dat er mensen toegelaten kunnen worden, wordt er een selectie toegepast aan de hand van motivatiebrieven.

In de motivatiebrief dien je duidelijk toe te lichten waarom je de cursus wilt volgen en wat je verwacht eruit te halen. Aan de hand van deze brieven wordt een selectie gedaan, dus is het belangrijk je motivatie helder te formuleren. Stuur deze motivatie naar stolatropencursus@gmail.com.

 Certificaat

Voor het volgen van de Tropencursus kun je een certificaat verdienen. Hiervoor dien je elke avond aanwezig te zijn en met een voldoende de cursus gehaald te hebben. De afsluiting van de tropencursus bestaat uit het schrijven van een betoog. Dit betoog dient aan het einde van de cursus te worden ingeleverd en wordt getoetst door een coördinator vanuit het de afdeling MGZ.