De Tropencursus wordt twee keer per jaar georganiseerd door Stichting STOLA. Het is bedoeld voor alle medisch studenten van het Erasmus MC, die graag op stage willen in een ontwikkelingsland, of die gewoon hun geneeskundehorizon willen verbreden. De cursus geeft de studenten een globaal beeld van de ontwikkelingsproblematiek en ontwikkelingssamenwerking, zowel op politiek, economisch als cultureel niveau.

De cursus bestaat uit negen lezingen en één workshop waarin verschillende aspecten van tropengeneeskunde voorbijkomen. Denk hierbij aan corruptie, het leven in sloppenwijken, ondervoeding, essentiële medicatie, chirurgie in de tropen en mental health.

De cursus vindt in het najaar en in het voorjaar plaats. Lezingen duren over het algemeen 2 uur en vinden op maandag of dinsdagavond plaats. De workshop wordt gehouden op een namiddag tot in de avond. Tijdens deze workshop zal een diner geregeld worden.

Toetsing

Voor het volgen van de Tropencursus kun je een certificaat verdienen. Hiervoor dien je elke avond aanwezig te zijn en met een voldoende de cursus gehaald te hebben. De afsluiting van de tropencursus bestaat uit het schrijven van een betoog. Dit betoog dient aan het einde van de cursus te worden ingeleverd en wordt getoetst door een coördinator vanuit het de afdeling Maatschappelijke GezondheidsZorg (MGZ).

Inschrijving

Alle geneeskundestudenten aan het erasmus MC kunnen zich inschrijven voor de tropencursus. Het maximale aantal deelnemers is 35. Omdat er vaak meer aanmeldingen zijn dan dat er mensen toegelaten kunnen worden, wordt er een selectie toegepast aan de hand van motivatiebrieven.

In de motivatiebrief dien je duidelijk toe te lichten waarom je de cursus wilt volgen en wat je verwacht eruit te halen. Aan de hand van deze brieven wordt een selectie gedaan, dus is het belangrijk je motivatie helder te formuleren.

Bekijk eerst het rooster om te kijken of je niet veel lezingen zal missen alvorens je in te schrijven!

Voor de tropencursus voorjaar 2018 kun je je inschrijven door uiterlijk 19 maart een e-mail te sturen naar stolatropencursus@gmail.com met daarin je motivatiebrief in de bijlage.

Rooster voorjaar 2018 (onder voorbehoud)

De lezingen worden nog ingepland. Wanneer de data definitief zijn, zal hier het rooster verschijnen.

De lezingen zullen van 19:00 tot 21:00 duren op de volgende (voorlopige) data:

Maandag 26 maart

Dinsdag 3 april

Maandag 9 april

Maandag 16 april

Maandag 23 april

Maandag 7 mei

Maandag 14 mei

Maandag 21 mei

Maandag 28 mei