Welkom bij Stichting STOLA!

Studenten Tropengeneeskunde en Ontwikkelingslanden

Virus vs. Honger

Virus vs. Honger

Terwijl het aantal corona besmettingen in april 2020 afnamen in Europa, bleef dit aantal in andere delen van de wereld toenemen. Ontwikkelingslanden hebben te kampen met drie grote problemen die het bestrijden van deze crisis vrijwel onmogelijk maken. Economische en politieke instabiliteit leiden onder andere tot zware tekorten in de zorg op vrijwel elk gebiedLees meer overVirus vs. Honger[…]